hendri van der putten

1

en … dan

5

er is … geen hond

9

het kan … praten

13

er … na

17

alleen … op de wereld

21

je wil … er mee door

25

je wou … toen wel

29

het doet … zeer

33

het gaat … op slot

37

als … een tierelier

41

wat … we doen

2

en … of

6

er is … fris

10

het kan … op

14

er … toe doen

18

alleen … in de vakken

22

je wil … ook zo wel

26

je wou … het aan

30

het doet … het goed

34

het gaat … zo niet

38

als … , enzo ja

42

wat … dan

3

en … zo voort

7

er is … iets, dat

11

het kan … later

15

er … zijn

19

alleen … zijn moe

23

je wil … er bij zijn

27

je wou … chocola

31

het doet … wonderen

35

het gaat … vanzelf

39

als … het ware

43

wat … en met wie

4

en … die zei

8

er is … hoop

12

het kan … wel weer

16

er … -geren

20

alleen … , hoewel

24

je wil … uit

28

je wou … wat

32

het doet … bovendien

36

het gaat … vast

40

als … het gebeurt

44

wat … heet

1

5

er is … geen hond

9

het kan … praten

13

er … na

17

alleen … op de wereld

21

je wil … er mee door

25

je wou … toen wel

29

het doet … zeer

33

het gaat … op slot

37

als … een tierelier

41

wat … we doen

2

en … of

6

er is … fris

10

het kan … op

14

er … toe doen

18

alleen … in de vakken

22

je wil … ook zo wel

26

je wou … het aan

30

het doet … het goed

34

het gaat … zo niet

38

42

3

7

er is … iets, dat

11

het kan … later

15

er … zijn

19

23

27

31

het doet … wonderen

35

het gaat … vanzelf

39

als … het ware

43

wat … en met wie

4

8

er is … hoop

12

16

20

24

28

je wou … wat

32

het doet … bovendien

36

het gaat … vast

40

als … het gebeurt

44

wat … heet

1

5

er is … geen hond

9

het kan … praten

13

er … na

17

21

je wil … er mee door

25

je wou … toen wel

29

het doet … zeer

33

37

als … een tierelier

41

wat … we doen

2

6

er is … fris

10

het kan … op

14

er … toe doen

18

alleen … in de vakken

22

je wil … ook zo wel

26

je wou … het aan

30

het doet … het goed

34

het gaat … zo niet

38

42

3

7

er is … iets, dat

11

het kan … later

15

er … zijn

19

23

27

31

het doet … wonderen

35

het gaat … vanzelf

39

43

wat … en met wie

4

en … die zei

8

er is … hoop

12

16

20

24

28

je wou … wat

32

het doet … bovendien

36

40

44

1

5

er is … geen hond

9

het kan … praten

13

er … na

17

21

je wil … er mee door

25

je wou … toen wel

29

het doet … zeer

33

37

als … een tierelier

41

wat … we doen

2

6

er is … fris

10

het kan … op

14

er … toe doen

18

22

26

je wou … het aan

30

34

het gaat … zo niet

38

42

3

7

11

het kan … later

15

19

23

27

31

het doet … wonderen

35

het gaat … vanzelf

39

43

wat … en met wie

4

8

er is … hoop

12

16

20

24

28

je wou … wat

32

het doet … bovendien

36

40

44

1

en … verder

5

er is … toevallig

9

het kan … praten

13

er … van op aan

17

alleen … als

21

je wil … er mee door

25

je wou … toch

29

als … een tierelier

33

het gaat … gewoon

37

het doet … zeer

41

wat … we doen

2

en … zo ja

6

er is … fris

10

het kan … op

14

er … toe doen

18

alleen … op verzoek

22

je wil … alleen, als

26

je wou … het aan

30

het doet … je wat

34

het gaat … verder

38

als … zachte broodjes

42

wat … en waartoe

3

en … vandaar

7

er is … wellicht

11

het kan … later

15

er … tussen

19

alleen … bij goed uitzicht

23

je wil … morgen

27

je wou … zelf eens

31

het doet … wonderen

35

het gaat … vanzelf

39

als … water

43

wat … en met wie

4

en … toen

8

er is … hoop

12

het kan … zus of zo

16

er … voor

20

alleen … suikervrij

24

je wil … niet

28

je wou … wat

32

het doet … bovendien

36

het gaat … open

40

als … voorheen

44

wat … … er zoal is

een gaat, een komt

over een schilderij dat verandert:

Het schilderij bestaat uit 2 x 44 delen van 60 x 30 cm. Aan de wand hangen 44 delen in vier horizontale rijen onder elkaar (benodigd wandoppervlak plm. 2,60 x 3,50 m). De delen zien er alle verschillend uit. Elk deel is behalve deel van het schilderij, er zelf ook een.

Het schilderij wil een manier van kijken tonen en bewerkstelligen. In het schilderij is geen gebruik gemaakt van het centraalperspectief, er is geen gegeven standpunt. Wanneer een deel eenmaal is losgemaakt van het hele schilderij is er geen vastgesteld boven en onder meer. Draai het werk een kwartslag en bekijk het ook zo. Er is geen ondersteboven. De blik dwaalt over het doek en elke focus geeft een ander beeld.

Van vele van de gebruikte kleuren maakte ik ook een monochroom doek. 44 monochromen staan bij of naast het schilderij tegen de wand. Wanneer een deel van het schilderij van de wand wordt genomen, zal op de lege plaats een monochroom worden gehangen.

Aan het begin en aan het einde van een presentatie zal een foto van het werk worden gemaakt. Deze foto's zullen aan elke bezitter van een klein schilderij worden toegestuurd. De monochromen zullen worden beschilderd en bij een volgende presentatie een vanzelfsprekend deel van het hele werk zijn. Zo zal het schilderij door de tijd heen veranderen en een definitief "het is af" niet bereiken.

De foto's, die bij elke presentatie worden gemaakt en aan elke koper van een klein schilderij zullen worden toegestuurd, maken elke koper deelgenoot en begeleider van het veranderende werk "een gaat - een komt".

hendri van der putten, 2003

Prijs per deel 500 euro

Catalogus  10 euro

one comes, one goes

about a painting which changes:

The painting consists of 2 x 44 parts, each part 60 x 30 cm. There are 44 parts hanging on the wall in 4 horizontal rows (a hanging space of about 2,60 x 3,50 m. is needed).  The parts all look different. Each part is not only part of the painting but also a painting itself.

The painting seeks to show and bring about a way of looking: there is no central perspective nor a given viewpoint in the painting. Once a part is removed from the whole painting, there is not a prefixed up- or downside anymore. Turn the work around a quarter and look at it afresh. There is no upside down. The eye wanders about the canvas whereby each focus brings about another image.

Of many of the used colors I made a monochrome canvas too. 44 monochromes stand on the floor next or near to the painting on the wall. When a part of the painting is removed from the wall, a monochrome will be hung in it's place.

A photograph will be made at the beginning and at the end of a presentation. These photographs will be sent to every possessor of a small painting. The monochromes will be painted and in the next presentation they will have become a self-evident part of the whole painting. In this way the painting will change in time and will never reach the final completion.

By sending to the buyer the photographs of each presentation he or she will share and accompany the ongoing work "one goes - one comes".

hendri van der putten, 2003

een gaat, een komt